CS BASIC (2018)

Vyhodnocení dat v grafické a tabulkové podobě.

Naměřená data jsou načtena přes USB nebo Ethernet. Licence pro dva počítače. Intuitivní ovládání Všechny důležité funkce lze zvolit v hlavním menu. Zde si také můžete upravit jednotky a změnit desetinná místa, uložit název firmy a logo.