Test bloků textu

Proč použít odváděč BEKOMAT?

BEKOMAT zajišťuje nejspolehlivější odvedení kondenzátu a to bez sebemenší ztráty stlačeného vzduchu. Je řízen elektronicky, hladinu kondenzátu snímá senzory. Jeho funkci je též možné sledovat na vzdáleném pracovišti přes kontakt, který je součástí odváděče. BEKOMAT můžete instalovat také do venkovního prostředí a to s termostaticky řízeným nerezovým vytápěním a izolací, v tom případě garantujeme odolnost do -20°C.

Díky léty ověřené vysoké kvalitě a dlouhé životnosti se stal BEKOMAT nejpoužívanějším automatickým odváděčem kompresorových kondenzátů a emulzí v Evropě a je uznáván celosvětově.

Proč odvádět kondenzát?

Při výrobě stlačeného vzduchu nezbytně vznikne kondenzát ať již prostý oleje nebo olejnatý. V kondenzátu jsou obsaženy také další nečistoty (např. rez). Proto je nutné kondenzát ze systému odvádět a zajistit tak kvalitní stlačený vzduch pro zařízení, které je stlačeným vzduchem ovládané a potažmo kvalitní konečný výrobek.

Speciální BEKOMATY

BEKOMAT CO

Bekomat CO – pro kondenzát z bezolejových kompresorů

BEKOMAT 03/06/LA/LALP – s ventilem chodu naprázdno speciálně pro vysokotlaké, vícestupňové a turbo kompresory

Pokud by provozní tlak kompresoru klesl pod 0,8 bar (např. u vícestupňových kompresorů ve fázi chodu naprázdno), otevře se další ventil umístěný na nádrži. Kondenzát tak může bez tlaku odtékat. Pokud provozní tlak opět překročí 0,8 bar, ventil chodu naprázdno se zavře a zařízení BEKOMAT pracuje ve své standardní funkci.

BEKOMAT 03/06/la/lalp

Automatický odváděč kondenzátu BEKOMAT 20 a 20 FM

Plně automatické odváděče bez ztrát tlakového vzduchu BEKOMAT 20 a 20 FM jsou určeny pro kvalitní odvádění kondenzátu a nečistot z filtrů. BEKOMAT 20 FM má navíc funkci signalizace stavu filtračního elementu a hlášení o potřebě jeho výměny. Signalizace o potřebě výměny elementu je možné přes volný kontakt sledovat i na vzdáleném pracovišti.

Zde je možné vidět vznik kondenzátu na jednotlivých místech kompresorovny v jednotlivých ročních obdobích. Proto je potřeba časově řízené odváděče neustále seřizovat.

Animace funkce …

Měření v systému stlačeného vzduchu

FA500

FA 500 – senzor TRB s integrovaným displejem a alarm relé

CS Instruments – Senzor pro měření tlakového rosného bodu (dále jenTRB) FA 500 s integrovaným displejem a alerm relé je ideálnímpřístrojem pro měření za všemi druhy sušiček.

FA500

FA 550 – Snímač rosného bodu v robustním hliníkovém pouzdře

CS instruments – FA 550 je ideální pro měření tlakového rosného

FA500

FA 500 – senzor TRB s integrovaným displejem a alarm relé

CS Instruments – Senzor pro měření tlakového rosného bodu (dále jenTRB) FA 500 s integrovaným displejem a alerm relé je ideálnímpřístrojem pro měření za všemi druhy sušiček.

FA500

FA 550 – Snímač rosného bodu v robustním hliníkovém pouzdře

CS instruments – FA 550 je ideální pro měření tlakového rosného

DRYPOINT® AC 119–196, kompaktní adsorpční sušičkaTechnická data - DRYPOINT® AC 410-495 / HL

Membránové sušičky DRYPOINT M

Membránové sušičky stlačeného vzduchu DRYPOINT M vznikly jako alternativa k vymrazovacím (kondenzačním) a adsorpčním sušičkám a je možné je použít v průmyslové výrobě, zdravotnictví i potravinářském průmyslu. Nabízejí mnoho výhod vzhledem k variabilnímu tlakovému rosnému bodu a jsou zejména vhodné v oblasti menších výkonů.

Je dobré vědět, že:

 • při relativní vlhkosti nad 40% koroze rychle stoupá
 • při relativní vlhkosti nad 70% vznikají bakterie a plísně
 • při relativní vlhkosti 100% dochází ke vzniku kondenzátu

Automatický odváděč kondenzátu BEKOMAT 20 a 20 FM

Plně automatické odváděče bez ztrát tlakového vzduchu BEKOMAT 20 a 20 FM jsou určeny pro kvalitní odvádění kondenzátu a nečistot z filtrů. BEKOMAT 20 FM má navíc funkci signalizace stavu filtračního elementu a hlášení o potřebě jeho výměny. Signalizace o potřebě výměny elementu je možné přes volný kontakt sledovat i na vzdáleném pracovišti.

 • vnější G ¾ i vnitřní připojení G ½
 • signalizace životnosti elementu filtru
 • volný kontakt pro signalizaci „alarm“ a „change element“
 • pro výkonnost filtru až 2400 m3/hod
Odvaděč BEKOMAT

Výhody

 • permanentně oleje prostý stlačený vzduch
 • oleje prostý kondenzát – není potřeba čistit před odváděním do kanalizace
 • vysoká životnost katalitycké náplně min. 25 000 hod.
 • ekonomicky výhodné řešení oproti pořizovací ceně bezolejového kompresoru
Condete