Condensate Technologies BEKO

Bekosplit je velmi spolehlivý pomocník při čištění kondenzátu a emulze vzniklé ze stlačeného vzduchu ale dá se použít i na jiné emulze s malým obsahem oleje.

 

Monitoring provozu

Provoz zařízení je stále monitorován senzory a pokud dojde štěpící prostředek nebo je plný filtrační pytel objeví se hlášení na panelu ale je možné přes alarm kontakt poslat hlášení na vzdálené pracoviště. To samé platí v případě poruchy. 

 

 

 

 

Štěpení

Bekosplit využívá pro štěpení kondenzátu a emulze nejedovatý štěpící prostředek (směs Bentonitu a dalších přísad). Pro kondenzáty a emilze z kompresorů se používají dva typy prostředku FL 11 a FL 02. Dodává se v balení 10 a 25 kg.

 

 

Filtrace

Bekosplit 11 a 12 je osazen kvalitním filtračním pytlem (Bekosplit 13-13 má pytle dva), přes které protéká směs vody a vytvořených makrovloček obsahujících olej a jiné nečistoty. Je to samovolný proces a během něj není potřeba do něj nijak zasahovat. Voda je na výstupu ze zařízení vyčištěná pod 5 mg/l zbytkového oleje resp. NEL (u kondenzátů a emulzí z kompresorů).