Condensate Technologies BEKO

ŠTĚPENÍ KONDENZÁTU

Nechat likvidovat nebo upravovat?

Ve výrobních procesech často vznikají jako vedlejší produkt různé olejo-vodní emulze, které se nesmějí vypouštět do kanalizace a je tedy potřeba je nejprve upravovat nebo je shromažďovat a nechat likvidovat poskytovatelem těchto služeb. Ekonomičtější však se jeví ve většině případů likvidace (úprava) přímo na místě. Řešení je BEKOSPLIT, zařízení, které provede úpravu téměř bez odpadu a maximálně ekologicky.

Použití v oblasti stlačeného vzduchu

Štěpící zařízení BEKOSPLIT je vhodné použít také při úpravě kompresorových kondenzátů v místě, kde je povoleno vypouštět méně jak 10 mg zbytkového oleje (uhlovodíků) v jednom litru odpadních vod. Běžně se dá docílit ca 1 – 5 mg/l, dle obsahu oleje a nastavení i méně jak 1 mg/l. Stává se také, že kompresor za určitých okolností vyprodukuje místo kondenzátu - stabilní emulzi, která i při povoleném limitu např. 20 mg oleje na litr odpadní vody není separovatelná v klasických separátorech na bázi aktivního uhlí.Emulze může vzniknout při nasávání určitých látek, při přehřívání kompresoru nebo při použití některých mazacích olejů, ale také při použití nevhodných odlučovačů kondenzátu (zejména časově nastavitelných).