Condensate Technologies BEKO

Funkce BEKOSPLIT 11 s integrovanou předseparační nádrží

 1. komora odlehčení tlaku na přítoku
 2. v nádrži dochází k usazení volného oleje na vodou
 3. odtok na povrchu usazeného oleje
 4. zásobník a dávkovač štěpícího prostředku
 5. v reakční nádrži dojde za pomocí míchadla k rozštěpení emulze
 6. vzniklé makrovločky se přepadem dostávají do filtračního pytle a odtéká čistá voda

 

 

 

 

 

 

Funkce BEKOSPLIT 12-16 se samostatně stojící předseparační nádrží (600 a 1000 l)

 1. komora odlehčení tlaku na přítoku
 2. v nádrži dochází k usazení volného oleje na vodou
 3. odtok na povrchu usazeného oleje
 4. zásobník a dávkovač štěpícího prostředku
 5. v reakční nádrži dojde za pomocí míchadla k rozštěpení emulze
 6. vzniklé makrovločky se přepadem dostávají do filtračního pytle a odtéká čistá voda