Stlačený vzduch bez oleje BEKOKAT

Katalyzátor BEKOKAT

Místo drahých bezolejových šroubových kompresorů lze použít olejem mazaný kompresor a BEKOKAT katalyzátor.

ISO 8573-1 třída 1 nebo lepší

Ve vysoce citlivých aplikacích má konvenční příprava stlačeného vzduchu technické a ekonomické limity, pokud jde o zvláště vysoké požadavky na obsah zbytkového oleje ve stlačeném vzduchu. Katalyzátor BEKOKAT v tomto ohledu stanoví nové standardy úplnou přeměnou uhlovodíků na oxid uhličitý a vodní páru úplnou oxidací na katalytickém materiálu. Tímto způsobem se důsledně vytváří bezolejový stlačený vzduch s maximálním zbytkovým obsahem oleje v těžko měřitelných 0,003 mg/m3. S tímto výkonem překračují výrobky BEKOKAT hodnotu zbytkového obsahu oleje 0,01 mg / m3 specifikovanou pro třídu 1 uvedené normy. Jinými slovy, poskytuje kvalitu, která je vyžadována ve zvláště náročných výrobních procesech, např. v potravinářském, farmaceutickém, automobilovém a elektronickém průmyslu.

Katalyzátor BEKOKAT

Výhody

  • permanentně oleje prostý stlačený vzduch
  • oleje prostý kondenzát – není potřeba čistit před odváděním do kanalizace
  • vysoká životnost katalitycké náplně min. 25 000 hod.
  • ekonomicky výhodné řešení oproti pořizovací ceně bezolejového kompresoru

Technická data

Tabulka - Technická data - BEKOKAT

Ke stažení

Ke staženíProspekt BEKOKAT

Kartuše s aktivním uhlím CLEARPOINT® V S/M

Kartuše s aktivním uhlím CLEARPOINT V S/M pro menší a střední objemové průtoky

V případě malých a středních objemových průtoků do 200 m³/h a tlaku do 50 bar [přetlak] poskytují naše adsorbéry CLEARPOINT V S/M čisté řešení pro bezolejovou úpravu stlačeného vzduchu.

Pro menší až střední objemové průtoky byla pro ty nejvyšší požadavkové profily vyvinuta speciální kartuše s aktivním uhlím.

Clearpoint V

Věž s aktivním uhlím CLEARPOINT® V L

Adsorbér s aktivním uhlím CLEARPOINT V L pro velké objemové průtoky

Mimořádný výběr variant adsorbéru CLEARPOINT V L vám poskytne vhodné řešení pro každý požadavek. Pro objemové průtoky až 8200 m³/h a tlak až 40 bar [přetlak].

Pro zajištění vysoké kvality stlačeného vzduchu, zejména pak co se týká obsahu zbytkového oleje, je efektivním a spolehlivým řešením CLEARPOINT V. Nepostradatelná technologická komponenta v náročných systémových koncepcích. Důsledná celková koncepce s přesvědčivým výkonem.

Věž s aktivním uhlím