Štěpení kondenzátu BEKOSPLIT

Nechat likvidovat nebo upravovat?

Ve výrobních procesech často vznikají jako vedlejší produkt různé olejo-vodní emulze, které se nesmějí vypouštět do kanalizace a je tedy potřeba je nejprve upravovat nebo je shromažďovat a nechat likvidovat poskytovatelem těchto služeb. Ekonomičtější však se jeví ve většině případů likvidace (úprava) přímo na místě. Řešení je BEKOSPLIT, zařízení, které provede úpravu téměř bez odpadu a maximálně ekologicky.

Použití v oblasti stlačeného vzduchu

Štěpící zařízení BEKOSPLIT je vhodné použít také při úpravě kompresorových kondenzátů v místě, kde je povoleno vypouštět méně jak 10 mg zbytkového oleje (uhlovodíků) v jednom litru odpadních vod. Běžně se dá docílit ca 1 – 5 mg/l, dle obsahu oleje a nastavení i méně jak 1 mg/l. Stává se také, že kompresor za určitých okolností vyprodukuje místo kondenzátu – stabilní emulzi, která i při povoleném limitu např. 20 mg oleje na litr odpadní vody není separovatelná v klasických separátorech na bázi aktivního uhlí. Emulze může vzniknout při nasávání určitých látek, při přehřívání kompresoru nebo při použití některých mazacích olejů, ale také při použití nevhodných odlučovačů kondenzátu (zejména časově nastavitelných).

Proč zvolit BEKOSPLIT?

BEKOSPLIT je velmi spolehlivý pomocník při čištění kondenzátu a emulze vzniklé ze stlačeného vzduchu ale dá se použít i na jiné emulze s malým obsahem oleje.

Mentoring provozu

Provoz zařízení je stále monitorován senzory a pokud dojde štěpící prostředek nebo je plný filtrační pytel objeví se hlášení na panelu ale je možné přes alarm kontakt poslat hlášení na vzdálené pracoviště. To samé platí v případě poruchy.

BEKOSPLIT - Mentoring provozu
BEKOSPLIT - štěpení

Štěpení

Bekosplit využívá pro štěpení kondenzátu a emulze nejedovatý štěpící prostředek (směs Bentonitu a dalších přísad). Pro kondenzáty a emilze z kompresorů se používají dva typy prostředku FL 11 a FL 02. Dodává se v balení 10 a 25 kg.

Filtrace

Bekosplit 11 a 12 je osazen kvalitním filtračním pytlem (Bekosplit 13-13 má pytle dva), přes které protéká směs vody a vytvořených makrovloček obsahujících olej a jiné nečistoty. Je to samovolný proces a během něj není potřeba do něj nijak zasahovat. Voda je na výstupu ze zařízení vyčištěná pod 5 mg/l zbytkového oleje resp. NEL (u kondenzátů a emulzí z kompresorů).

BEKOSPLIT - filtrace

Funkce BEKOSPLITU

  1. komora odlehčení tlaku na přítoku
  2. v nádrži dochází k usazení volného oleje na vodou
  3. odtok na povrchu usazeného oleje
  4. zásobník a dávkovač štěpícího prostředku
  5. v reakční nádrži dojde za pomocí míchadla k rozštěpení emulze
  6. vzniklé makrovločky se přepadem dostávají do filtračního pytle a odtéká čistá voda
BEKOSPLIT 11
BEKOSPLIT12-16

Animace funkce BEKOSPLITU

Technická data

Pro výpočet správného typu štěpícího zařízení BEKOSPLIT klikněte na konfigurátor.

Ke stažení

Ke staženíProspekt BEKOSPLIT 11 – 16 Ke staženíManuál BEKOSPLIT 11 Ke staženíManuál BEKOSPLIT 12 Ke staženíManuál BEKOSPLIT 13 – 16