Condensate Technologies BEKO

Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Condete s r.o.  je potěšena, že jste navštívili její webové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů při jejich získávání a používání je pro nás důležitým závazkem. Rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Níže vám proto objasníme, jaké informace, zejména jaké osobní údaje, budeme během vaší návštěvy našich webových stránek získávat a využívat.

S případnými dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat.
 
1. Informace o získávání osobních údajů

(1) Níže Vás budeme informovat o získávání osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze spojit s Vaší osobou, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2) Správcem podle článku č. 4, odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost Condete s r.o., kterou můžete kontaktovat na adrese condete@condete.cz

(3) Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (svou e-mailovou adresu, příp. jméno a telefonní číslo) uložíme, abychom odpověděli na vaše dotazy. Údaje takto vytvořené vymažeme, pokud jejich uložení již nebude potřebné, nebo – pokud budou existovat zákonné požadavky pro jejich uchovávání – omezíme jejich zpracování.

(4) Pokud budeme pro zajištění jednotlivých funkcí naší nabídky využívat smluvní poskytovatele služeb nebo budeme chtít Vaše údaje využít k reklamním účelům, níže uvádíme podrobné informace o příslušných postupech. Uvedeme přitom také stanovená kritéria pro dobu uložení údajů.
 
2. Vaše práva

(1) Vůči nám máte následující práva týkající se osobních údajů, které se vás týkají:
              –        právo na informace,
              –        právo na opravu nebo vymazání,
              –        právo na omezení zpracování,
              –        právo na podání námitky proti zpracování,
              –        právo na přenositelnost údajů.

(2) Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
3. Informace o získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

V případě ryze informativního využívání internetových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, získáváme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odešle na náš server. Při prohlížení našich internetových stránek budeme získávat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení internetových stránek a k zajištění stability a zabezpečení (právní základ představuje čl. 6, odst. 1, věta 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů):
–        IP adresa
–        datum a čas požadavku
–        časový rozdíl oproti greenwichskému času (GMT)
–        obsah požadavku (konkrétní stránka)
–        stav přístupu/stavový kód HTTP
–        příslušné přenesené množství dat
–        stránka, z níž byl požadavek odeslán
–        prohlížeč
–        operační systém a jeho rozhraní
–        jazyk a verze softwaru prohlížeče.
 
4. Další funkce a nabídky našich internetových stránek

(1) Kromě čistě informativního využívání našich internetových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. V souvislosti s tím je zpravidla nutno poskytnout další osobní údaje, které využíváme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.

(2) Ke zpracování vašich údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali, ověřili jsme je a pověřili zpracováním v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v místě jejich působení, podléhají našim pokynům a pravidelným kontrolám.

(3) Kromě toho můžeme předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nabídky na uzavření smlouvy nebo podobné služby nabízíme ve spolupráci s našimi partnery. Podrobnější informace na toto téma získáte při zadávání svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.
 
5. Námitka proti zpracování vašich údajů nebo odvolání souhlasu

(1) Pokud při zpracování Vašich osobních údajů vycházíme z posouzení zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Jedná se o případ, kdy zpracování není vyžadováno zejména pro splnění smlouvy uzavřené s vámi, což vysvětlujeme v rámci následujícího popisu funkcí. V případě uplatnění takové námitky Vás požádáme, abyste uvedli důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jako jsme to učinili. V případě odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buďto ukončíme nebo upravíme zpracování údajů nebo poukážeme na naše kogentní oprávněné důvody, na jejichž základě budeme pokračovat ve zpracování.

(2) Samozřejmě můžete kdykoli podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro reklamní účely a účely analýzy dat. O své námitce proti využívání údajů k reklamním účelům nás můžete informovat prostřednictvím následujícího kontaktu: condete@condete.cz