Condensate Technologies BEKO


Bekomat CO - pro kondenzát z bezolejových kompresorů

Ve standardním provedení je to zejména antikorozní hliník, který se stará o spolehlivost a odolnost odvaděče BEKOMAT. Stříbrný lak slouží k ochraně jeho vnější strany. Pro bezolejnaté, často agresivní kondenzáty jsou určeny modely BEKOMAT CO. Jejich kryt je navíc kompletně otryskán skleněnými perlami a chráněn pomocí kvalitního tvrdého eloxu.

 

Obrázek vpravo: hliník u standardního provedení, tvrdý elox CO pro bezolejnaté a agresivní kondenzáty.

 

 

BEKOMAT 03/06/LA/LALP - s ventilem chodu naprázdno speciálně pro vysokotlaké, vícestupňové a turbo kompresory

Pokud by provozní tlak kompresoru klesl pod 0,8 bar (např. u vícestupňových kompresorů ve fázi chodu naprázdno), otevře se další ventil umístěný na nádrži. Kondenzát tak může bez tlaku odtékat. Pokud provozní tlak opět překročí 0,8 bar, ventil chodu naprázdno se zavře a zařízení BEKOMAT pracuje ve své standardní funkci.

 

 

 

BEKOMAT 03/06 VAC - odváděče pro systém vakua

Odvaděče kondenzátu BEKOMAT VACU jsou speciálně navržené k odvádění kondenzátu a dalších médií z podtlaku a vakuových systémů s provozním tlakem od 0,1 do 1,8 bar (abs). Jsou vhodné i pro technologické procesy probíhající v normální atmosféře. Tento odolný, provozně bezpečný odvaděč kondenzátu byl vyvinutý a zkonstruovaný v provedení s tvrdým eloxem nebo z ušlechtilé oceli, aby mohl splnit vaše specifické požadavky.

K dispozici jsou také odváděče BEKOMAT až do prac. tlaku 63 bar.

 

BEKOMAT 12 KW - indikátor kondenzátu v systému stlačeného vzduchu

Instaluje se do systému za sušičku stlačeného vzduchu a při případné poruše a tvorby kondenzátu v potrubí začne blikat, houkat a může přes beznapěťový kontakt vyslat signál na vzdálené pracoviště.