Odváděče kondenzátu BEKOMAT

Proč odvádět kondenzát?

Při výrobě stlačeného vzduchu nezbytně vznikne kondenzát ať již prostý oleje nebo olejnatý. V kondenzátu jsou obsaženy také další nečistoty (např. rez). Proto je nutné kondenzát ze systému odvádět a zajistit tak kvalitní stlačený vzduch pro zařízení, které je stlačeným vzduchem ovládané a potažmo kvalitní konečný výrobek. 

Proč použít odváděč BEKOMAT?

BEKOMAT zajišťuje nejspolehlivější odvedení kondenzátu a to bez sebemenší ztráty stlačeného vzduchu. Je řízen elektronicky, hladinu kondenzátu snímá senzory. Jeho funkci je též možné sledovat na vzdáleném pracovišti přes kontakt, který je součástí odváděče. BEKOMAT můžete instalovat také do venkovního prostředí a to s termostaticky řízeným nerezovým vytápěním a izolací, v tom případě garantujeme odolnost do -20°C.

 

Díky léty ověřené vysoké kvalitě a dlouhé životnosti se stal BEKOMAT nejpoužívanějším automatickým odváděčem kompresorových kondenzátů a emulzí v Evropě a je uznáván celosvětově.

Možnosti jak odvádět kondenzát ze systému stlačeného vzduchu jsou různé:

 1. ručně přes kulový kohout – nejlevnější ale kdo na to má neustále pamatovat a chodit pravidelně odkalovat jednotlivá místa
 2. časové řízeným odváděčem – lacinější než elektronický hladinový odváděč, ale pokud se nebude stále seřizovat, tak buď bude zůstávat v systému kondenzát nebo bude vypouštět i stlačený vzduch (vzniká ztráta), protože v různých ročních obdobích je odlišný vznik kondenzátu v závislosti na teplotě nasávaného vzduchu kompresorem
 3. mechanický plovákový odváděč – laciné řešení ale jen pro čistý kondenzát, jakmile dojde k zaolejování a vniknutí mechanických nečistot, dojde k zalepení a nefunkčnosti
 4. elektronicky řízený odváděč – dražší řešení ale ve skutečnosti po nějakém čase vyjde levněji, protože pracuje absolutně bez ztrát stlačeného vzduchu a neponechává žádný kondenzát v systému, je bezúdržbový
BEKOMAT - ruční kulový kohout BEKOMAT - časově řízený odváděč BEKOMAT - mechanický plovákový odváděč BEKOMAT - elektronicky řízený odváděč

Zde je možné vidět vznik kondenzátu na jednotlivých místech kompresorovny v jednotlivých ročních obdobích. Proto je potřeba časově řízené odváděče neustále seřizovat.

Automatický odváděč kondenzátu BEKOMAT 20 a 20 FM

Plně automatické odváděče bez ztrát tlakového vzduchu BEKOMAT 20 a 20 FM jsou určeny pro kvalitní odvádění kondenzátu a nečistot z filtrů. BEKOMAT 20 FM má navíc funkci signalizace stavu filtračního elementu a hlášení o potřebě jeho výměny. Signalizace o potřebě výměny elementu je možné přes volný kontakt sledovat i na vzdáleném pracovišti.

 • vnější G ¾ i vnitřní připojení G ½
 • signalizace životnosti elementu filtru
 • volný kontakt pro signalizaci „alarm“ a „change element“
 • pro výkonnost filtru až 2400 m3/hod
Automatický odváděč kondenzátu BEKOMAT 20 a 20 FM

Speciální BEKOMATY

BEKOMAT CO

Bekomat CO – pro kondenzát z bezolejových kompresorů

Ve standardním provedení je to zejména antikorozní hliník, který se stará o spolehlivost a odolnost odvaděče BEKOMAT. Stříbrný lak slouží k ochraně jeho vnější strany. Pro bezolejnaté, často agresivní kondenzáty jsou určeny modely BEKOMAT CO. Jejich kryt je navíc kompletně otryskán skleněnými perlami a chráněn pomocí kvalitního tvrdého eloxu.

BEKOMAT 03/06/LA/LALP – s ventilem chodu naprázdno speciálně pro vysokotlaké, vícestupňové a turbo kompresory

Pokud by provozní tlak kompresoru klesl pod 0,8 bar (např. u vícestupňových kompresorů ve fázi chodu naprázdno), otevře se další ventil umístěný na nádrži. Kondenzát tak může bez tlaku odtékat. Pokud provozní tlak opět překročí 0,8 bar, ventil chodu naprázdno se zavře a zařízení BEKOMAT pracuje ve své standardní funkci.

BEKOMAT 03/06/la/lalp
BEKOMAT 03/06 VAC

BEKOMAT 03/06 VAC – odváděče pro systém vakua

Odváděče kondenzátu BEKOMAT VACU jsou speciálně navržené k odvádění kondenzátu a dalších médií z podtlaku a vakuových systémů s provozním tlakem od 0,1 do 1,8 bar (abs). Jsou vhodné i pro technologické procesy probíhající v normální atmosféře. Tento odolný, provozně bezpečný odváděč kondenzátu byl vyvinutý a zkonstruovaný v provedení s tvrdým eloxem nebo z ušlechtilé oceli, aby mohl splnit vaše specifické požadavky.

K dispozici jsou také odváděče BEKOMAT až do prac. tlaku 63 bar.

BEKOMAT 12 KW – indikátor kondenzátu v systému stlačeného vzduchu

Instaluje se do systému za sušičku stlačeného vzduchu a při případné poruše a tvorby kondenzátu v potrubí začne blikat, houkat a může přes beznapěťový kontakt vyslat signál na vzdálené pracoviště.

BEKOMAT 12 KW

Náhradní díly pro odváděče BEKOMAT

Pro všechny odváděče BEKOMAT  jsou k dispozici ND.

Pro BEKOMAT 10, 20, 20 FM, 21, 21 PRO:

 • sada opotřebovávajicích se dílů
 • membrána s pružinou
 • sedlo membrány
 • řídící deska (pouze 20 FM a 21 PRO)

Pro BEKOMAT 12,13,14,16:

 • sada opotřebovávajicích se dílů
 • membrána s pružinou
 • části ventilu
 • komplet ventil
 • řídící deska
 • napěťová deska

Pro BEKOMAT 31,32,33:

 • sada opotřebovávajicích se dílů
 • membrána s pružinou
 • servisní jednotka (komplet těleso bez elektroniky)

Technická data

Ke stažení

Ke staženíProspekt BEKOMAT 31-33 U Ke staženíProspekt BEKOMAT 12 – 16 Ke staženíManuál BEKOMAT 31 U Ke staženíManuál BEKOMAT 32 U Ke staženíManuál BEKOMAT 33 U Ke staženíManuál BEKOMAT 20 (FM) Ke staženíManuál BEKOMAT 12 Ke staženíManuál BEKOMAT 13 Ke staženíManuál BEKOMAT 14 Ke staženíManuál BEKOMAT 16