Condensate Technologies BEKO

Inteligentní mobilní registrátor - DS 500 mobilní

Energetické analýzy podle DIN EN ISO 50001, měření průtoků, kalkulace úniků.

Jaké máte skutečné náklady na výrobu m³ vzduchu ? Jakou energii získáváte rekuperací odpadního tepla ? Jak vypadá celková výkonová bilance Vašeho zařízení ? Jak vysoké jsou diferenční tlaky jednotlivých filtrů ? Jak vysoká je u Vás vlhkost (tlakový rosný bod) ? Kolik stlačeného vzduchu spotřebujete ?

Mobilního inteligentní registrátor DS 500 a vhodné senzory Vám dají odpověď na tyto otázky.

Výhody mobilního DS 500

Přehledné uspořádání : 7" barevná obrazovka s dotykovým panelem

Univerzální : Lze připojit až 12 volitelných senzorů

• Díky webovému serveru jsou data kdykoliv a odkudkoliv k dispozici

Inteligentní : Denní / týdenní / měsíční zprávy

• Matematická funkce pro interní kalkulace

Šetří čas a náklady

• Všechny připojené senzory jsou přímo napájeny přes registrátor DS 500 Matematická funkce pro interní kalkulace optimalizuje management stlačeného vzduchu

• Náklady v € na vyrobený m³ vzduchu

• kwh/m³ vyrobeného vzduchu

• kalkulace spotřeby jednotlivých výrobních linek včetně celkového součtu Funkce totalizér pro analogové signály

• V případě senzorů třetích stran, které poskytují např. pouze signál 4...20 mA pro aktuální průtok v m³/h, lze pomocí funkce totalizér vytvořit celkové odečty čítače v m³.