Condensate Technologies BEKO

CS Basic (2018)

Vyhodnocení dat v grafické a tabulkové podobě.

Naměřená data jsou načtena přes USB nebo Ethernet. Licence pro dva počítače. Intuitivní ovládání Všechny důležité funkce lze zvolit v hlavním menu. Zde si také můžete upravit jednotky a změnit desetinná místa, uložit název firmy a logo

• Import dat v reálném čase: Vytvořte připojení Ethernet k CS registrátoru nebo senzoru. Sledujte naměřené data v reálném čase v grafické a tabulkové podobě

• Import z CS Soft Basic: Přenos dat z předchozí verze CS Soft Basic

• Import dat z USB: Naměřená data jednoduše přeneste do programu pomocí disku USB

• Zálohování dat: CS Basic umožňuje zálohování projektů a databáze Grafické vyhodnocení

• Všechny měřicí křivky jsou označeny barvami.

• K dispozici jsou všechny potřebné funkce, jako je volné přiblížení, výběr / zrušení jednotlivých měřených křivek, výběr období, změna velikosti os, výběr barev a podobně.

• Vzniklý graf lze uložit jako soubor PDF a odeslat e-mailem.

• Různá naměřená data lze vložit do jednoho souboru. Statistika

• Všechna potřebná statistická data jsou viditelná na první pohled.

• Uživatel může rychle zjistit, které minimální nebo maximální naměřené hodnoty nastaly, kdy a na jak dlouho. Hodnocení průtoku

• Software provádí analýzu průtoku pro všechny připojené průtokoměry

• Lze provádět denní, týdenní nebo měsíční hlášení.