Condensate Technologies BEKO

 

 

 

Průtokový senzor VA 500 pro stlačený vzduch a plyny.

CS Instruments - senzor VA 500 k měření průtoku stlačeného vzduchu a plynů.         

 

 

 

Průtokový senzor VA 520 s integrovanou měřící sekcí

CS Instruments - senzor průtoku pro stlačený vzduch a plyny. Nově vyvinutá vyhodnocovací elektronika zaznamenává všechny měřící hodnoty digitálně.        

 

 

 

 

VA 525 - Kompaktní senzor průtoku stlačeného vzduchu a jiných plynů

VA 525 - Kompaktní senzor průtoku

CS Instruments- senzor průtoku VA 525 je ideální zařízení pro monitorování energie v systémech s mnoha spotřebiči stlačeného vzduchu.        

 

 

 

 

 

DS 400+VA 500 – měření průtoku stlačeného vzduchu a plynů se záznamem dat

CS Instruments - sestava registrátoru DS 400 a průtokového senzoru VA 500       

 

 

 

 

 

PI 500 např. k přenosnému měření průtoku

CS Instruments - sestava PI 500 + VA 500 je univerzální ruční měřící nástroj s využitím pro mnoho průmyslových aplikací.

 

 

 

Průtokový senzor VA 400 pro stlačený vzduch a plyny

CS Instruments - tento senzor VA 400 byl nahrazen novým typem VA 500 

 

 

 

Průtokový senzor VA 550 pro vysoce náročné průmyslové aplikace

CS Instruments - senzor průtoku pro stlačený vzduch a plyny. Verze ATEX je k dispozici pro aplikace ve výbušném prostředí.      

 

 

 

 

Průtokový senzor VA 570 s integrovanou měřící sekcí.

CS Instruments - senzor průtoku s měřící sekcí v přírubové verzi nebo ve verzi se závitem R resp. NPT.