Kondenzační sušičky DRYPOINT ® RA

Stlačený vzduch vyprodukovaný kompresorem za vysoké teploty se po ochlazení (většinou ještě v kompresoru) stává 100% nasyceným a dochází k nežádané kondenzaci v rozvodech stlačeného vzduchu. Sušičky od firmy BEKO nabízejí ekonomické a technicky optimální řešení pro všechny aplikace.

Kondenzační (vymrazovací) sušičky DRYPOINT® RA nové generace jsou konstruovány dle nejnáročnějších požadavků na co nejmenší náklady na údržbu a provoz a zároveň vysokou efektivitu sušení a celkovou kvalitu provedení. Použity jsou kvalitní komponenty od evropských výrobců. Sušičky jsou konstruovány tak, aby nedocházelo k seškrcení (poklesu tlaku).

Sušení dle ISO 7183.1

Sušení dle ISO 7183.1

 1. Membránová sušička-DRYPOINT M
 2. Kondenzační sušička-DRYPOINT RA
 3. Adsorpční sušička-DRYPOINT AC

Přednosti sušiček DRYPOINT® RA

U sušiček DRYPOINT RA je zajištěna maximální efektivita novým typem deskového výměníku pracujícího ve svislé poloze.

 • teplý vodní parou nasycený stlačený vzduch prostupuje výměníkem od shora dolů, kde je nejprve v horní části ochlazen vlivem již vystupujícího vychlazeného vzduchu a ve spodní části je dochlazen působením chladicího media na +3°C.
 • na rozdíl od běžných systémů dochází v bohatě dimenzovaném a speciálně tvarovaném deskovém výměníku ke zpomalení proudění a odstředivému odlučování, kdy dochází ke vzniku větších kapic, které se velmi dobře odvádějí a účinnost se blíží 100%.
 • v horní části je vystupující vychlazený vzduch zpětně ohříván a relativní vlhkost tak rapidně poklesne
 • vyprodukovaný kondenzát je v nejnižší části odváděn automatickým hladinovým odváděčem BEKOMAT bez sebemenších ztrát tlakového vzduchu.
Přednosti sušiček DRYPOINT® RA

Sušičky DRYPOINT RA jsou opravdu dobrá investice

 • malá spotřeba el. energie
 • zvýšená efektivita díky povrchu uvnitř výměníku
 • deskový výměník – bez potřeby údržby, dlouhá životnost
 • odvádění kondenzátu bez ztrát tlakového vzduchu systémem BEKOMAT
 • závitové připojení dostatečně dimenzované aby nedocházelo k seškrcení a následným tlakovým ztrátám

Technická data

Technická data - Kondenzační sušičky DRYPOINT ® RA

V přehledu uvedené objemové průtoky od 21 do 8832 m3/h platí pouze pro definované referenční podmínky podle DIN ISO7183.

Pokud jsou provozní podmínky odlišné, je třeba provést individuální výpočet za použití 

Ke stažení

Ke staženíProspekt DRYPOINT ® RA Ke staženíManuál DRYPOINT RA 20-290