Condensate Technologies BEKO

Inteligentní registrátor DS 500 pro stlačený vzduch a plyny

Lze k němu připojit až 12 senzorů, má 7“ barevný dotykový displej

DS 500 – Inteligentní registrátor

• zaznamenávání měřících dat, zobrazení na velké obrazovce, varování, paměťování , dálková kontrola pomocí webového serveru... toto vše dokáže DS 500.

• V případě překročení prahových hodnot systém odešle SMS zprávu nebo e-mail.

• Na křivkách jsou zobrazovány všechny měřící hodnoty. Vývoj křivek od samotného počátku měření si můžete prohlížet pouhým posuvem Vašeho prstu.

• Denní / týdenní / měsíční zprávy s náklady uváděnými v €

• Všechny připojené senzory jsou přímo napájeny přes registrátor DS 500 Výhody DS 500

• Přehledné uspořádání : 7" barevná obrazovka s dotykovým panelem

• Univerzální : Lze připojit až 12 volitelných senzorů

• Vhodné pro průmyslové aplikace : kovové těleso IP 65 nebo panelová montáž

• Díky webovému serveru jsou data kdykoliv a odkudkoliv k dispozici

• Inteligentní : Denní / týdenní / měsíční zprávy

• Matematická funkce pro interní kalkulace

• Funkce totalizér pro analogové signály

• Šetří čas a náklady Matematická funkce pro interní kalkulace optimalizuje management stlačeného vzduchu

• Náklady v € na vyrobený m³ vzduchu

• kwh/m³ vyrobeného vzduchu

• kalkulace spotřeby jednotlivých výrobních linek včetně celkového součtu Funkce totalizér pro analogové signály

• V případě senzorů třetích stran, které poskytují např. pouze signál 4...20 mA pro aktuální průtok v m³/h, lze pomocí funkce totalizér vytvořit celkové odečty čítače v m³.