Condensate Technologies BEKO

Měřič zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

• Senzor OILCHECK měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu.

• Z proudícího stlačeného vzduchu jsou odebírány reprezentativní vzorky a ty jsou přiváděny do stanice OILCHECK.

• Díky konstantnímu měření jsou případná překročení prahových hodnot ihned odhalena a okamžitě mohou být zahájeny korekční akce. Stacionární řešení v kombinaci s DS 400

• OIL-Check 400 - měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu od 0,001/ 2,5 mg / m³, 3/ 16 bar. Vysoce přesný PID senzor obsahuje mini katalyzátor pro kalibraci nulového bodu

• Konstantní, vysoce přesné měření zbytkového oleje (olejových výpar) s PID senzorem (fotoiontový detektor)

• Dlouhodobě stabilní výsledky měření díky automatické kalibraci nulového bodu. Integrovaný mini katalyzátor spolehlivě generuje definovaný referenční plyn pro kalibraci nulového bodu

• Na rozdíl od měřících systémů, které vytvářejí „nulový vzduch“ (resp. referenční plyn) pomocí filtrů s aktivním uhlím, a které jsou proto náchylné na zanesení a ucpání těchto filtrů, mini katalyzátor vytváří „nulový vzduch“ bez ucpávání a opotřebení. Nemusí se zde měnit žádné filtry s aktivním uhlím.

• Snadné vzorkování pomocí PTFE hadice nebo nerezové trubky