Condensate Technologies BEKO

BEKOKAT - katalyzátor

Místo drahých bezolejových šroubových kompresorů lze použít olejem mazaný kompresor a BEKOKAT katalyzátor.

ISO 8573-1 třída 1 nebo lepší

Ve vysoce citlivých aplikacích má konvenční příprava stlačeného vzduchu technické a ekonomické limity, pokud jde o zvláště vysoké požadavky na obsah zbytkového oleje ve stlačeném vzduchu. Katalyzátor BEKOKAT v tomto ohledu stanoví nové standardy úplnou přeměnou uhlovodíků na oxid uhličitý a vodní páru úplnou oxidací na katalytickém materiálu. Tímto způsobem se důsledně vytváří bezolejový stlačený vzduch s maximálním zbytkovým obsahem oleje v těžko měřitelných 0,003 mg/m3. S tímto výkonem překračují výrobky BEKOKAT hodnotu zbytkového obsahu oleje 0,01 mg / m3 specifikovanou pro třídu 1 uvedené normy. Jinými slovy, poskytuje kvalitu, která je vyžadována ve zvláště náročných výrobních procesech, např. v potravinářském, farmaceutickém, automobilovém a elektronickém průmyslu.

Výhody

  • permanentně oleje prostý stlačený vzduch
  • oleje prostý kondenzát - není potřeba čistit před odváděním do kanalizace
  • vysoká životnost katalitycké náplně min. 25 000 hod.
  • ekonomicky výhodné řešení oproti pořizovací ceně bezolejového kompresoru

 

Technická data

BEKOKAT typ CC-018 iCC-060 iCC-120 iCC-180 iCC-360 iCC-720 iCC-1200
Objemový průtok* (m³/h) 18 60 120 180 360 720 1200
Max. provozní tlak (bar [g]) 11 16 16 16 16 16 11
Zdroj napájení 230 V, 50 Hz, 1 Ph 230 VAC, 50 Hz, 1 Ph, PE 400 VAC, 50 Hz, 3 Ph, PE 400 VAC, 50 Hz, 3 Ph, PE 400 VAC, 50 Hz, 3 Ph, PE 400 VAC, 50 Hz, 3 Ph, PE 400 VAC, 50 Hz, 3 Ph, PE
Instalovaný příkon (kW) 0.58 1 1.64 2.64 5.14 8.74 13.84
Průměrný příkon (kW) 0.20 0.52 0.86 1.33 2.17 3.26 3.75
Připojení R1 R1 R1 R1½ R2 R2½
Hmotnost (kg) 61 140 175 200 325 530 742