CS INSTRUMENTS VA 500

Průtokoměr VA 500

Průtokoměr VA 500 pro stlačený vzduch a plyny

CS Instruments – senzor VA 500 k měření průtoku stlačeného vzduchu a plynů.

Průtokoměr VA 520

Průtokoměr VA 520 s integrovanou měřící sekcí

CS Instruments – senzor průtoku pro stlačený vzduch a plyny. Nově vyvinutá vyhodnocovací elektronika zaznamenává všechny měřící hodnoty digitálně.

VA 525 - Kompaktní průtokoměr

VA 525 – Kompaktní průtokoměr

CS Instruments- senzor průtoku VA 525 je ideální zařízení pro monitorování energie v systémech s mnoha spotřebiči stlačeného vzduchu. CS Instruments – senzor průtoku pro stlačený vzduch a plyny. Nově vyvinutá vyhodnocovací elektronika zaznamenává všechny měřící hodnoty digitálně.

DS 400+VA 500 – měření průtoku stlačeného vzduchu a plynů se záznamem dat

CS Instruments – sestava registrátoru DS 400 a průtokového senzoru VA 500.

PI 500

PI 500 např. k přenosnému měření průtoku

CS Instruments – sestava PI 500 + VA 500 je univerzální ruční měřící nástroj s využitím pro mnoho průmyslových aplikací.

Průtokový senzor VA 400

Průtokový senzor VA 400 pro stlačený vzduch a plyny

CS Instruments – tento senzor VA 400 byl nahrazen novým typem VA 500.

Průtokový senzor VA 550

Průtokový senzor VA 550 pro vysoce náročné průmyslové aplikace

CS Instruments – senzor průtoku pro stlačený vzduch a plyny. Verze ATEX je k dispozici pro aplikace ve výbušném prostředí.

Průtokoměr VA 570

Průtokoměr VA 570 s integrovanou měřící sekcí

CS Instruments – sCS Instruments – senzor průtoku s měřící sekcí v přírubové verzi nebo ve verzi se závitem R resp. NPT.