CS INSTRUMENTS FA 550

FA 550 je ideální pro měření tlakového rosného bodu ve venkovních prostorech a drsnějších průmyslových prostředích. Robustní snímač tlakového rosného bodu pro stlačený vzduch a jiné plyny

Příklady využití:

 Volitelné:

Pomocí sběrnice Modbus lze číst hodnoty: tlakový rosný bod [° Ctd.], Teplota [° C], rel. vlhkost [% RH], abs. vlhkost [g / m3], stupeň vlhkosti [g / m3], obsah vlhkosti V / V [ppmV / V], parciální tlak par [hPa], atmosférický rosný bod [° Ctd.atm]